• اصفهان - خیابان استانداری - انتهای خیابان فرشادی
  • 031-32221235
دو تخته
4,730,000 ریال
  • اتاق خواب 2
  • حمام 1
جزئیات بیشتر
اتاق سه تخته
6,075,000 ریال
  • اتاق خواب 1
  • حمام 1
جزئیات بیشتر
چهار تخته
7,420,000 ریال
  • اتاق خواب 1
  • حمام 1
جزئیات بیشتر
پنج تخته
8,765,000 ریال
  • اتاق خواب 1
  • حمام 1
جزئیات بیشتر

اتاق یک تخته در هتل موجود نمی باشد اما با توجه به شرایط پیک کاری با هماهنگی رزواسیون هتل قابل رزرو می باشد .