• اصفهان - خیابان استانداری - انتهای خیابان فرشادی
  • 031-32221235
دو تخته
3,730,000 ریال
  • اتاق خواب 2
  • حمام 1
جزئیات بیشتر
اتاق سه تخته
4,780,000 ریال
  • اتاق خواب 1
  • حمام 1
جزئیات بیشتر
چهار تخته
5,830,000 ریال
  • اتاق خواب 1
  • حمام 1
جزئیات بیشتر
پنج تخته
6,880,000 ریال
  • اتاق خواب 1
  • حمام 1
جزئیات بیشتر

اتاق یک تخته در هتل موجود نمی باشد اما با توجه به شرایط پیک کاری با هماهنگی رزواسیون هتل قابل رزرو می باشد .