• اصفهان - خیابان استانداری - انتهای خیابان فرشادی
 • 031-32221235
دو تخته
3،000،000 ریال
 • اتاق خواب 2
 • حمام 1
جزئیات بیشتر
اتاق سه تخته
3،850،000 ریال
 • اتاق خواب 1
 • حمام 1
جزئیات بیشتر
چهار تخته
4،700،000 ریال
 • اتاق خواب 1
 • حمام 1
جزئیات بیشتر
پنج تخته
5،550،000 ریال
 • اتاق خواب 1
 • حمام 1
جزئیات بیشتر
شش تخته
5،041،000 ریال
 • اتاق خواب 1
 • حمام 1
جزئیات بیشتر
هفت تخته
5،698،000 ریال
 • اتاق خواب 1
 • حمام 1
جزئیات بیشتر

اتاق یک تخته در هتل موجود نمی باشد اما با توجه به شرایط پیک کاری با هماهنگی رزواسیون هتل قابل رزرو می باشد .