• اصفهان - خیابان استانداری - انتهای خیابان فرشادی
 • 031-32221235
دو تخته
3،730،000 ریال
 • اتاق خواب 2
 • حمام 1
جزئیات بیشتر
اتاق سه تخته
4،780،000 ریال
 • اتاق خواب 1
 • حمام 1
جزئیات بیشتر
چهار تخته
5،830،000 ریال
 • اتاق خواب 1
 • حمام 1
جزئیات بیشتر
پنج تخته
6،880،000 ریال
 • اتاق خواب 1
 • حمام 1
جزئیات بیشتر
شش تخته
7،930،000 ریال
 • اتاق خواب 1
 • حمام 1
جزئیات بیشتر
هفت تخته
8،980،000 ریال
 • اتاق خواب 1
 • حمام 1
جزئیات بیشتر

اتاق یک تخته در هتل موجود نمی باشد اما با توجه به شرایط پیک کاری با هماهنگی رزواسیون هتل قابل رزرو می باشد .